Verismus

, takové pojetí uměleckého díla, které usiluje o naprosto přesné a věrné vystižení skutečnosti. Jako umělecký směr vznikl v 19. stol.;
1. hudba verismus se uplatnil zejm. v hudebně dramatické tvorbě. Vyznačoval se jednoduchou, působivou melodikou, spontánní rytmikou, využíval exotické hudební motivy. Verismus připravila Carmen G. Bizeta. Z představitelů: P. Mascagni (Sedlák kavalír), R. Leoncavallo (Komedianti), G. Puccini (Bohéma, Tosca, Madame Butterflay);
2. literatura směr v Itálii 1817 – 1900, blízký realismu a francouzskému naturalismu. Veristé usilovali o pravdivé zobrazování životní skutečnosti a o věrné zachycení lidských charakterů, aniž by však k dané situaci zaujímali stanovisko. Verismus přinesl řadu svědectví o současném životě, zejm. na italském venkově. Hlavním představitelem verismu byl G. Verga.

Související hesla