Vermeer van Delft Jan (Johannes)

, nizozemský malíř; činný v Delftu. Nejvýznamnější osobnost delftské malířské školy 17. stol. Autor meditativně působících obrazů v chladných tónech. Prosté kompozice z denního života, situované do interiérů spíše měšťanského charakteru, jsou prostoupeny světlem a harmonií (Mlékařka, U kuplířky, Dívka čtoucí dopis u otevřeného okna, Paličkující dívka, Ateliér). Výjimečně maloval i dvě krajiny (Pohled na Delft, Malá ulice v Delftu) a jednu alegorii (Alegorie křesťanské víry). Ovlivnil holandskou realistickou krajinomalbu 19. století.

Související hesla