Verona

, město v severní Itálii na řece Adiži; 255 000 obyvatel (1998). Průmysl strojírenský, chemický, papírenský, potravinářský. Významná dopravní křižovatka; hlavní dálnice a železnice, mezinárodní letiště. Zemědělské veletrhy. Kulturní a umělecké středisko; řada muzeí a galerií. Historické jádro je od roku 2000 součástí světového kulturního dědictví UNESCO; památky: římský amfiteátr, románský kostel San Zeno z 12. – 13. stol., další středověké kostely a paláce, hrad. – Původně keltské a etruské sídliště, od roku 89 př. n. l. římské město, 489 dobyto Ostrogóty. Ve 12. – 13. stol. svobodné město, 1260 – 1387 vláda rodu Scaligerů. 1387 – 1405 součást milánského vévodství, 1405 – 1796 v držení Benátčanů. 1797 – 1805 a 1815 – 1866 součást Rakouska. V roce 1866 byla Verona připojena k Itálii.

Související hesla