Věrouka

, obsah víry vyjádřený náboženskou (církevní) autoritou naukovým způsobem v oficiálních dokumentech (Credo, konfese, katechismy ap.). Základ křesťanské věrouky je obsažen v bibli, pro katolíky a pravoslavné též v tradici. Věroučné články vyhlašuje koncil ekumenický, v katolické církvi též papež.

Související hesla