Verrocchio Andrea

, italský malíř, sochař a zlatník; činný ve Florencii a od roku 1479 v Benátkách. Vyšel z ideálů druhé generace florentské renesance, vedl dílnu s řadou žáků (mimo jiné Leonardo da Vinci). K nejvýznamnějším sochařským dílům patří sousoší Krista a sv. Tomáše, jezdecký pomník kondotiéra Colleoniho v Benátkách, Medicejské náhrobky, David, Hoch s delfínem. Malířská tvorba se vyznačuje precizní kresbou a jemnou modelací šerosvitem (Křest Kristův, s účastí Leonardovou).

Ottův slovník naučný: Verrocchio Andrea

del Verrocchio (též Verocchio) [veròkjo] Andrea di Michele di Francesco Cioni, sochař a malíř ital. (*1435 ve Florencii – †1488 v Benátkách). Učil se zprvu u zlatníka Verrocchia, jehož jméno z vděčnosti přijal a od něhož asi nabyl vkusu pro detaily a jemnosti, jež charakterisuje jeho skulptury. Z jeho zlatnických prací nic se nezachovalo než bas-relief Stětí sv. Jana Křt. z r. 1480 na oltáři dómu ve Florencii. Za to zůstalo mnoho jeho krásných děl kovolijeckých, jako náhrobek rodu Medici, Chlapec s delfínem vodu chrlícím na dvoře Palazzo Vecchio, Mladý David, skupina Kristus a nevěřící Tomáš, vesměs ve Florencii (1478 – 83). V mramoru provedl náhrobek kardinála Forteguerry v dómě v Pistoji (1474) relief Madonny a terrakottový relief Madonny ve Florencii (od r. 1900 v Uffizziích). V l. 1483 – 88 dlel v Benátkách, zabývaje se provedením jízdecké sochy Bartolommea Colleoniho, nejlepším to svým dílem, jež náleží vůbec k nejlepším renaissančním toho druhu. Skulptury V-ovy vyznačují se živým smyslem pro pravdivost přírody a silnou charakteristikou, ač někdy snaha po detailu škodí celku. Z jeho prací malířských zachoval se pouze obraz Křest Kristův v akademii ve Florencii a nehotová Madonna v mus. v Berlíně. V. vynikl zejména jakožto učitel Leonarda da Vinci, Perugina a Lorenza di Credi. Srv. Mackowsky, V. (Bielef., 1901).

Související hesla