Verš

, základní stavební jednotka básně. Je organizován zejm. rytmicko-melodicky a podle charakteru organizujícího jazykového prvku se určuje jeho příslušnost k některému z prozodických systémů (časoměrnému, sylabickému, sylabotónickému, tónickému). Hlavním organizujícím činitelem volného verše je pravidelně se opakující melodický oblouk, intonační schéma. Verše uspořádané podle rytmického a melodického schématu se připojují za sebou na základě metrického impulsu a vytvářejí strofy.

Související hesla