Vesmír

, kosmos –
1. astronomie, fyzika soustava všech existujících vesmírných těles (planety, hvězdy, galaxie, mlhoviny aj.), látky a polí, kterou je astronomie schopna obsáhnout svým výzkumem. Podle současných kosmologických teorií vznikl před 10 až 15 miliardami let ze singulárního stavu procesem zvaným velký třesk (big bang). V současné době se vesmír rozpíná (viz též Hubbleova konstanta). Další osud vesmíru závisí na hustotě hmoty ve vesmíru: je-li větší než kritická, pak se po určité době začne vemír smršťovat a skončí tzv. velkým krachem; je-li menší než kritická, jeho rozpínání bude pokračovat do nekonečna. Pojem vesmír se využívá jako synonymum pro model vesmíru. Viz též kosmický prostor, kosmologie;
2. filozofie viz univerzum, kosmos.

Ottův slovník naučný: Vesmír

Vesmír (od veś = všechen a mír = svět; gen. všehomíra), veškeren svět, universum. – Vesmír sluje též časopis přírodovědecký, jenž vychází od r. 1871.

Související hesla