Vesnice

, základní sídelní forma charakterizovaná omezenou velikostí, vysokým podílem zemědělského obyvatelstva a nízkou zástavbou. Hranice mezi vesnicí a městem je dnes neostrá, neboť pokrok v zemědělské technice, zvýšená mobilita obyvatelstva a propojenost území vedly k potlačení tradičního vesnického způsobu života a ke stírání rozdílů mezi vesnicí a městem. Tradiční vesnické komunity v současnosti přežívají jen v odlehlých oblastech. Podle půdorysu se rozeznávají okrouhlice, ulicovky, potoční vesnice ap. – Různé státy mají různá kritéria pro definici vesnických typů sídel (obvykle na základě populační velikosti). Podíl vesnického obyvatelstva se stále snižuje (nejnižší je ve vyspělých zemích), přesto však většina světového obyvatelstva (asi 55 %) stále žije ve vesnicích.

Související hesla