Věžová stavba

, mrakodrap, výšková stavba – vysoká budova o více než 8 podlažích; za vlastní věžovou stavbu se považuje výšková stavba nad 25 podlaží. Věžové stavby mají ekonomický význam (centra měst), protože na malé půdorysné ploše umožňují získat velkou užitnou plochu; na malé ploše soustřeďují velký počet občanských staveb (obchodní domy, hotely, banky, administrativní nebo obytné budovy). Věžové stavby se stavějí jako ocelové nebo železobetonové konstrukce, nižší jako panelové konstrukce.

Související hesla