Vídeň

, německy Wien – hlavní město Rakouska, na východě země na Dunaji; 1,6 mil. obyvatel (1998). Politické, hospodářské a kulturní středisko státu s dominantní pozicí mezi rakouskými městy. Leží po obou březích Dunaje (historické centrum na pravém břehu) převážně v rovině Vídeňské pánve; západní předměstí vystupují na svahy Vídeňského lesa. – Průmysl strojírenský, petrochemický (rafinérie ropy), chemický, elektrotechnický, hutnický (ocel), potravinářský, oděvní. Dopravní křižovatka; říční přístav, mezinárodní letiště, metro. Sídlo mezinárodních organizací (OSN, OPEC aj.). Evropsky významné kulturní středisko zejména s hudební tradicí (mezinárodní hudební festival Wiener Festwochen). Muzea, galerie, divadla (Burgtheater, 1741), opera (1869). Univerzita (1365) a jiné vysoké školy, vědeckovýzkumné ústavy, Rakouská akademie věd. Botanická a zoologická zahrada, zábavní park Prater. – Gotický dóm sv. Štěpána (13. – 16. stol.), původní císařský hrad Hofburg z renesančního a barokního období (J. L. von Hildebrandt, J. B. Fischer z Erlachu), zámek Belvedere (18. stol.), gotické a barokní kostely, četné paláce ze 17. a 18. stol., rozlehlé budovy v historizujících slozích z 2. poloviny 19. stol. (opera, parlament, radnice, přírodovědné a uměleckohistorické muzeum), secesní stavby z přelomu 19. a 20. stol. (Pavilón Secese, 1898). Zámek Schönbrunn s jednou z nejstarších zoologických zahrad světa (1752). – Od 4. stol. př. n. l. keltské sídliště, od 1. stol. n. l. římský vojenský tábor Vindobona; v roce 433 zničen Huny. Středověké osídlení od 11. stol., město od roku 1221. 1276 – 1918 rodové sídlo Habsburků, od 1526 sídlo centrálních institucí soustátí rakouských Habsburků. V roce 1496 založeno biskupství. 1529 a 1683 byla Vídeň obléhána Turky. Od roku 1611 stálé hlavní město římskoněmecké říše. V 18. – 19. stol. významné středisko evropské kultury. 1804 – 1918 hlavní město rakouského (od 1867 rakousko-uherského) císařství. 1805 a 1809 byla Vídeň obsazena napoleonskou armádou. 1814 – 15 místo konání vídeňského kongresu. Od roku 1918 hlavní město Rakouské republiky. 1938 Vídeň okupována nacistickými vojsky; v dubnu 1945 osvobozena sovětskou armádou. 1945 – 55 pod kontrolou vítězných mocností 2. světové války.

Související hesla