Vídeňská pánev

, německy Wiener Becken, slovensky Viedeňská kotlina –
1. geografie nížinné území ve východním Rakousku a na Slovensku. Tvoří spojnici mezi Alpami a Karpaty. Plochý povrch na říčních terasách Dunaje a přítoků, místy váté písky. V západní části leží Vídeň;
2. geologie pánev protáhlého tvaru (asi 250 km dlouhá) v Rakousku, ČR a SR, vyplněná zejména sedimenty miocénu a pliocénu, o maximální mocnosti až 5 000 m. Vídeňská pánev má složitou zlomovou stavbu; její uloženiny obsahují ropu a lignit.

Související hesla