Vietnamská válka

, druhá indočínská válka 1964 – 75. Občanská válka mezi Severním a Jižním Vietnamem. V roce 1960 prezident Jižního Vietnamu Ngo Donh Diem vyhlásil výjimečný stav. V srpnu 1964 (po údajném útoku na americkou válečnou loď) přijal Kongres USA rezoluci o Tonkinském zálivu, která opravňovala prezidenta L. B. Johnsona k zahájení válečných operací. Na straně USA postupně bojovaly i jednotky Jižního Vietnamu a dalších států. Od konce 60. let hledaly USA cestu k ústupu, 1968 – 69 začaly být stahovány vojenské jednotky. V Paříži byly zahájeny rozhovory o příměří i o míru; podpis dohod se uskutečnil 27. 1. 1973. Občanská válka ve Vietnamu 1973 – 75 vedla k rychlé porážce Jižního Vietnamu; výsledkem bylo sjednocení Vietnamu v roce 1976 pod komunistickým vedením.

Související hesla