Vignola Giacomo Barozzi da

, italský architekt a teoretik. Žák Bramantovy římské školy. Realizoval Serliovy zásady v duchu římského klasicismu. Autor církevních i světských staveb. Po smrti Michelangela vedl stavbu kupole sv. Petra. Navrhl jezuitský kostel Il Gesù v Římě, který se stal prototypem barokních jezuitských chrámů (například sv. Ignáce v Praze). Napsal teoretické spisy o architektuře (La Regola delli cinque Ordini d’Architettura – Pravidla pěti řádů architektury aj.), jimiž později ovlivnil své následovníky.

Související hesla