Vikariantní druh

, biogeografie rostlinný nebo živočišný druh, který zastupuje, popř. nahrazuje příbuzný taxon na odlišném území, stanovišti nebo v čase (např. zajíc bělák žijící v severských oblastech je vikariantní druh zajíce polního).

Související hesla