Viktor Amadeo II.

, vévoda savojský od roku 1675, král sicilský 1713 – 20, sardinský 1720 – 30; syn Karla Emanuela II. Královské tituly získal utrechtským mírem v roce 1713 a rastattským mírem 1714, zároveň s nimi i nárok na dědictví španělské v případě vymření španělských Bourbonů. Opustil profrancouzskou politiku Savojska. V roce 1720 byl donucen císařem Karlem VI. vyměnit Sicílii za Sardinii; 1730 abdikoval.

Ottův slovník naučný: Viktor Amadeo II.

Viktor Amadeus: V. A. II., vév. savojský, později král sicilský a sardinský (*14. kv. 1666 – †31. říj. 1738), syn Karla Emanuela II, nastoupil po otci r. 1675, nejprv pod poručnictvím své matky Johanny, potom od r. 1684 samostatně. Měl od r. 1684 za manželku Annu Orléanskou, neteř Ludvíka XIV., přes to však bránil se vlivu francouzskému, do něhož Ludvík XIV. jeho zemi chtěl strhnouti. Za války vedené v l. 1688 – 97 mezi evropskými mocnostmi stál na straně císařově. Podobně i ve válce o dědictví španělské, třeba že s počátku ujednal spolek s Francií, přidal se r. 1703 na stranu protifrancouzskou. V obou těch válkách země jeho z veliké části octly se na čas v rukou francouzských, avšak Viktor amadeus: uměl obratným a včasným vyjednáváním pojistiti si výhodný mír. V míru Utrechtském (1713), k němuž přistoupil první, dostalo se mu Sicilie s titulem královským, pozdější zápletky se Španělskem způsobily však, že r. 1720 musil spokojiti se na místo ní se Sardinií. Stal se tak prvním králem sardinským. Za hluku válek byl Viktor amadeus: bedliv také vnitřního povznesení své země, r. 1723 vydal nový zákoník. Po smrti své první manželky (1728) pojal tajně svou maitressu, vdovu po hraběti San Sebastianovi a r. 1730 vzdal se vlády Viktor amadeus: prospěch svého syna Karla Emanuela III. a uchýlil se do zátiší do Chambéry. Když r. 1731 vlivem manželčiným chtěl opět domoci se vlády, byl od syna zajat a držán nejprve na zámku v Rivoli, potom v Moncalieri. Srv. Carutti, Storia di Vittorio Amadeo II. (3. vyd. Tur., 1897); Parri, Vittorio Amadeo II. ed Eugenio di Savoia (Mil., 1888).

Související hesla