Viktor Emanuel III.

, italský král 1900 – 46. Zpočátku souhlasil s liberálně demokratickými vládami, podporoval vstup Itálie do 1. světové války. V roce 1923 v obavách před občanskou válkou jmenoval předsedou vlády B. Mussoliniho. Na nátlak národního výboru osvobození v červnu 1944 předběžně odstoupil; definitivně pak v květnu 1946 (ve prospěch syna Umberta II.).

Ottův slovník naučný: Viktor Emanuel III.

Viktor Emanuel: V. E. III., nynější král italský (*11. list. 1869 v Neapoli), vnuk před., jediný syn krále Humberta a Markéty Savojské, byl vychován přísně a měl před nastoupením na trůn titul prince Neapolského. R. 1897 byl jmenován velícím generálem v Neapoli. Po smrti otcově nastoupil 29. čce 1900 na trůn. Čekaly naň těžké nesnáze finanční a hospodářské, jimiž Italie po léta trpěla. V zevní politice zůstal věren trojspolku, ale vstoupil přece v přátelštější poměr k Francii. R. 1896 zasnoubil se s Helenou, princeznou černohorskou (*1873); z tohoto manželství jsou dítky: Jolanda (*1. čna1901), Mafalda (*19. list. 1902) a Humbert, princ Piemontský (*15. září 1904). Srv. Morandi, Come fu educato Vittorio Emanuele III. (Řím, 1901; též něm.); Basletta. Vittorio Emanuele III. (t., 1901).

Související hesla