Vilém III. Oranžský

, nizozemský šlechtic; nizozemský stathouder od roku 1672, anglický, skotský (Vilém II.) a irský král od 1689; syn Viléma II. Oranžského. Po porážce J. de Witta byl postaven jako velitel nizozemské armády do čela státu. Odpůrce protianglické politiky velké buržoazie. Za slavné revoluce 1688 – 89 v Anglii povolán do země whigovskou opozicí a po sesazení Jakuba II. prohlášen anglickým králem jako spoluvladař své choti Marie II. Stuartovny. Rozšířil práva parlamentu a vydáním Bill of Rights položil základ pro vývoj anglického parlamentarismu. Jeho přijetím na anglický trůn byla vytvořena personální unie Anglie a Nizozemska.

Související hesla