Villani Giovanni

, italský spisovatel. Ve své kronice, bohaté na statistické a ekonomické údaje, podal přesný a realistický obraz Florencie (česky vyšla ve svazku Florentské kroniky doby Dantovy).

Ottův slovník naučný: Villani Giovanni

Villani: V. Giovanni, ital. dějepisec (*ve Florencii – †1348 t.). Byl kupcem a r. 1300 zdržoval se při jubilejní slavnosti v Římě, kde si umínil sepsati dílo ku poctě svého rodiště. I jal se psáti kroniku města Florencie Istoria, z níž stala se pak kronika světová. Je to první objemné dílo toho druhu psané lidovou italštinou, a pokud Villani: v. mluvil o událostech soudobých, jichž sám byl svědkem, zasluhuje jeho vypravování plné víry, kdežto o událostech minulých vypravuje nekriticky podle podání. Mimo to má kniha určitý směr guelfským stanoviskem autorovým. Kolem r. 1330 Villani: v. octl se v úpadku a nemoha učiniti zadost svým obchodním závazkům, byl dokonce pro dluhy uvězněn. Mimo Istorii napsal ještě: De aurei floreni florentini origine etc. –

Související hesla