Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel

, francouzský architekt, restaurátor a teoretik umění; představitel purismu. Gotiku chápal jako vysoce racionální konstrukční systém (Dictionnaire raisonné de l’architecture française – Výkladový slovník francouzské architektury). V knize Entretiens sur l’architecture (Rozmluvy o architektuře) srovnával gotickou konstrukci s litinovým skeletem 19. stol. Restauroval Saint Chapelle a katedrálu Notre Dame v Paříži, katedrály v Amiensu a Remeši, opevnění středověkého města Carcassonne.

Ottův slovník naučný: Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel

Viollet-le-Duc [vjolè l'dy%k] Eugène Emmanuel, architekt a uměl. spis. franc. (*1814 v Paříži – †1879 v Lausanne). Byl žákem A. Leclèresovým a věnoval se zejména studiu stavitelství středověkého. Cestoval v l. 1836 – 37 v Italii a Sicilii, byl zvláště v Římě a v Taormině, pak v jižní Francii. R. 1840 byl inspektorem restauračních prací v Ste. Chapelle v Paříži a v letech pozdějších restauroval kostely ve Vezelay, Poissy, Montréalu, Semuru, pak radnice v St. Antoninu a v Narbonne. R. 1845 uloženo mu zároveň s arch. Lassurem obnoviti chrám Notredamský v Paříži a zbudovati novou sakristii k němu. R. 1846 jmenován architektem opatství St. Deniského, r. 1849 obnovoval hradební zdi v Carcassonne, restauroval pak kostel v Amiensu, kostel Notre-Dame v Chàlons-sur-Marne, zámek Pierrefond, kathedrálu v Laonu a j. R. 1863 byl jmenován professorem na École des beaux-arts a za obležení Paříže velel ženijnímu sboru. Jakožto republikán byl r. 1874 a 1878 zvolen do rady municipální. Vynikl také jako odborný spisovatel a napsal zejména: Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (Pař., 1854 – 69, 10 sv., k tomu Table analytique et synthétique od Sabina, 1889); Essai sur ľ architecture militaire au moyen âge (1854); Dictionnaire du mobilier francais, de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1854 – 75, 6 sv.); Entretiens sur l'architecture (1858 – 72, 2 sv.); Cités et ruines americaines (1862 – 63, s atlasem); Chapelles de Notre-Dame de Paris (1869); Histoire d'une maison; Histoire ďune forteresse; Histoire de l'habitation humaine (1875); Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale (1873 až 1878, 4 sv.); L'art russe (1877). O hájení Paříže referuje v Mémoire sur la défense de Paris (Pař., 1872). Jeho práce restaurační i jeho spisy jsou posud ve Francii vysoko ceněny. Srv. Sauvageot, Viollet-le-duc et son oeuvre (Pař., 1880); Saint-Paul, Viollet-le-duc, ses travaux d'art etc. (2. vyd. t., 1881).

Související hesla