Viotti Giovanni Battista

, italský houslista a skladatel. 1782 – 91 a 1819 – 22 působil v Paříži, žil též v Londýně a v Německu. Autor zejm. houslových a komorních skladeb (29 houslových koncertů, přes 20 smyčcových kvartetů).

Ottův slovník naučný: Viotti Giovanni Battista

Viotti Giovanni Battista, ital. virtuos na housle a skladatel (*1753 ve Fontanettu v Piemontsku – †1824 v Londýně). Jeho otec, kovář, sám trochu hudebník, položil základy k jeho hud. vzdělání, načež Viotti učil se u Pugnaniho, s nímž pak cestoval po Německu, Rusku a Anglii a všude vzbuzoval podiv svou hrou. Zvlášť nadšeně byl přijat r. 1782 v Paříži a stal se doprovazečem královny Marie Antoinetty, pak r. 1788 ve spolku s Léonardem, friseurem královniným, řídil italskou operu. Podnik však, s počátku úspěšný, padl se vznikem revoluce a Viotti musil uchýliti se do Londýna, kde vystupoval opět jako violinista. Nějaký čas byl nucen tráviti v Hamburce, neboť francouzští emigranti v Londýně pokládali jej za revolučního vyzvědače. Nicméně r. 1795 vrátil se opět do Londýna, kdež pak klidně žil po dvacet let. Svými úsporami zúčastnil se dokonce vinného obchodu, čímž zajistil si bezpečný příjem. R. 1818 vrátil se do Paříže a přejal vedení Velké Opery, ale s nevalným štěstím, tak že byl nucen r. 1822 ustoupiti a znova odstěhoval se do Londýna. Viotti byl nejen jako virtuos na housle, ale také jakožto skladatel z umělců vynikajících. Napsal několik kvartett, několik sonát a j., zvl. 50 housl. duett a 29 housl. koncertů, které podnes jsou skladbami cennými. Viotti přenesl tradice slavné houslové školy italské osmnáctého století do Francie, kde škola ta nabyla jím a zvl. jeho žákem Rodem nového lesku.