Vítkov

, vrch východně od pražských hradeb, v dnešním obvodu Prahy 3. Dne 14. 7. 1420 zde na západním okraji návrší porazili husité míšeňské a rakouské oddíly, jejichž úkolem bylo obsadit a zcela izolovat pražské souměstí a donutit je ke kapitulaci před vojsky křížové výpravy proti husitům, vedené uherským a římským králem Zikmundem Lucemburským; tento záměr se neuskutečnil, neboť nepočetná posádka pevnosti pod velením Jana Žižky odolala útoku až do příchodu posil, které přišly z Prahy. Protože se nepodařilo Prahu odříznout od spojení s venkovem, stala se tato bitva klíčovým momentem v odporu proti křižákům; ti poté na přelomu července a srpna pražský prostor opustili.

Ottův slovník naučný: Vítkov

Vítkov: V., bývalé jméno hory Žižkova u Prahy, kde Žižka 14. čce 1420 porazil vojsko cís. Sigmunda, načež na památku tohoto vítězství Vítkov: v. pojmenován Žižkovem.

Související hesla