Vivékánanda

, neohinduistický reformátor a filozof; nejvýznamnější žák indického světce Rámakršny, jehož učení úspěšně propagoval cestami do zahraničí (vystoupení na Světovém kongresu náboženství v Chicagu v roce 1893), rozsáhlou publikační činností a od roku 1897 založením a vedením Rámakršnovy mise. Evropsky vzdělán a ovlivněn západní filozofií a křesťanstvím, usiloval o syntézu evropské a indické spirituality; v indickém prostředí kladl důraz na sociální a charitativní činnost, Evropu a Ameriku nabádal, aby se od převládajícího materialismu přiklonily k hodnotám indické nábožensko-filozofické tradice.

Související hesla