Vjása

, legendární světec, jemuž je připisováno autorství Mahábháraty.

Související hesla