Vladislav II. Jagiełło

, velkokníže litevský 1377 – 1401, polský král od roku 1386; syn Olgierda. Zakladatel dynastie Jagellonců. 1385 uzavřel s Polskem krevskou unii, na jejímž základě přijal křest; stal se manželem polské dědičky trůnu Jadwigy z Anjou a nastoupil na polský trůn. V roce 1401 vilensko-radomskou unií přenechal hodnost velkoknížete litevského Vitoldovi, který se mu zavázal věrností. Vítězstvím nad řádem německých rytířů u Grunwaldu (1410) zastavil německou expanzi a získal zpět území ztracená 1389. Horodelskou unií 1413 upevnil polsko-litevský svazek. V roce 1400 reorganizoval univerzitu v Krakově (založena roku 1364); nazvána Jagellonská univerzita.

Související hesla