Vladislavská gotika

, pozdní gotika v českých zemích 1471 – 1526. Časově se shoduje s vládou Vladislava II. Jagellonského a jeho syna Ludvíka I. Typická je zvýšená zdobnost (v architektuře bohaté kroužené, síťové a hvězdové klenby), užití vegetativních motivů (gotická žebra napodobující suché větve). Na některých stavbách patrné známky renesance (okna Vladislavského sálu na Pražském hradě). Významnými architekty byli B. Ried a M. Rejsek.

Související hesla