Vlastní polovodič

, polovodič se zanedbatelnou koncentrací příměsí (viz též akceptor, donor), u něhož převládá vlastní vodivost. Koncentrace elektronů ve vodivostním pásu je rovna koncentraci děr ve valenčním pásu (viz též pásová teorie pevných látek).

Související hesla