Vlastnictví soukromé

, vlastnické právo jedince (nebo skupiny jedinců) zaručující jeho výhradní dispoziční moc nad věcmi, které jsou předmětem vlastnictví. V tržních ekonomikách platí zásadní záruka vlastnictví soukromého jako prvku, jemuž jsou přiznávány podstatné systémotvorné funkce.

Související hesla