Vltava

, řeka v jižních a středních Čechách; délka 433 km (nejdelší tok na území ČR), plocha povodí 28 090 km2, průměrný průtok 150 m3/s. – Vltava tvoří hydrografickou osu velké části Čech. Hlavní zdrojnice (Teplá Vltava) pramení na Šumavě pod Černou horou (1 172 m n. m.); u Volar se stéká s druhou hlavní zdrojnicí, Studenou Vltavou (pramení v Bavorsku), a vzniká vlastní Vltava. Teče nejprve mělkým šumavským údolím k jihovýchodu, pod Vyšším Brodem se obrací k severu a protéká převážně hlubokým úzkým údolím; pouze v dolní části teče nížinnou krajinou. Ústí do Labe zleva u Mělníka. Hlavní přítoky zprava Malše, Lužnice a Sázava, zleva Otava a Berounka. – Řada vodních nádrží s hydroelektrárnami: Lipno I (největší v ČR, plocha 49 km2), Lipno II, Hněvkovice (zdroj vody pro jadernou elektrárnu Temelín), Kořensko, Orlík (největší objem vody v ČR, 716 mil. m3), Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané. Na řece leží Vyšší Brod, Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Praha, Roztoky, Kralupy nad Vltavou. – Vltavské údolí je významnou rekreační oblastí, zejména v okolí vodních nádrží Lipno I, Orlík a Slapy. Splavná souvisle 92 km; pro nákladní dopravu je využíván úsek Praha – Mělník (hlavní přístav Praha), osobní rekreační plavba na vodních nádržích, v Praze a na úseku Praha – Slapy. Vodácky využíván zejména horní tok od Lenory po Hlubokou nad Vltavou.

Související hesla