Voborník Jan

, český literární historik a kritik, dramatik a prozaik. Autor monografií o J. Zeyerovi, J. Holečkovi, A. Jiráskovi a dalších.

Ottův slovník naučný: Voborník Jan

Voborník: V. Jan, spis. čes. (*1854 v Pohoří u Opočna), professor v Litomyšli. Studoval v Hradci Král. a na filosofii v Praze. Zprvu přispíval básněmi do některých časopisů, ale hlavní jeho touhou bylo básnictví dramatické a literární historie. V tom oboru napsal čl.: Česká historie a české drama (pseud. J. Pasquin, »Čes. Vč.«, 1879) a jiné do »Ruchų a »Divadelních L.«. Z tištěných dramat je hlavni histor. trag. Jan Hus (pseud. Jan z Pohoře, Praha, 1905). R. 1879 počal psáti do »Nár. Listů« feuilletony, kritiky a referáty, jichž od r. 1891 – 1906 tam vyšlo několik set. Z věcí zvlášť tištěných jsou důležitější: Jaroslav Vrchlický a jeho Legenda o sv. Prokopu (Domažlice, 1890); O poesii Julia Zeyera (Litomyšl, 1897); Padesát let literatury české (»Jubil. památní▽ Č. ak.,1898); Alois Jirásek (u Otty, Praha, 1901). Mimo to vyšly různé studie v časopisech, j.: Svatopluk Čech (»Světozor«, 1893); Svatopluk Čech, život a dílo, díl I. (»Osvětæ, 1906); O působení dějepisných prací Fr. Palackého na novější belletrii českou (»ČČM.«, 1898). Jiné články a studie vyšly v památníku »Jan Kollár«, v »Ljubljanském Zvonų (1902), v »Zl. Praze« (1903), v památníku »Rudolfa Pokornéhœ (Heřm. Městec, 1903), v »Osvětě« srovnávací studie Zeyerova Paskalina a Erbenovy Svatební košile (1904), v almanachu »Budčį článek Budeč v krásné liter. č. (1904) a v různých j. památnících a publikacích. Dále řada článků v Ottově Slovníku Nauč. a v »České knihovně« spis Karel Hynek Mácha (Otto, 1906). R. 1907 vydal nákl. Unie spis Julius Zeyer, obraz životopisný a literárně historický. Z polštiny přeložil a vlastním nákl. vydal spis dra M. Zdziechowského Karel Hynek Mácha a byronism český (1895).

Související hesla