Vochlování

, zpracování lnu a konopí na vochlovacích strojích; odstraňování zcuchaných vláken, nečistot, rozdělení dlouhých vláken a jejich urovnání do jemnějších svazků.