Vodič

, látka s malou rezistivitou řádově 10–8 Ω•m až 10–6 Ω•m, která dobře vede elektrický proud. Mezi elektrické vodiče patří kovy, roztoky elektrolytů, ionizované plyny a plazma. V elektrotechnice se vodičem nazývá elektricky vodivý materiál (měď, hliník ap.), který se např. ve tvaru drátu nebo kabelu používá k přenosu elektrické energie. Viz též izolant, vodivost.

Související hesla