Vodnatelnost infekční

viz jarní virémie kaprovitých