Vodní elektrárna

, hydrocentrála, hydroelektrárna – elektrárna využívající k výrobě elektrické energie pohybovou (kinetickou) nebo polohovou (potenciální) energii vody. Vodní elektrárny se budují jako součást vodního díla, které obvykle slouží ještě k dalším účelům (zavlažování, zplavnění, rekreace ap.). Výhodou vodní elektrárny je, že může do určité míry akumulovat a využívat vodní energii v době potřeby. Vodní elektrárny se rozlišují podle způsobu vytvoření potřebného spádu na a) průtočné; spád je obvykle vytvořen jezem; b) derivační (náhonové); spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem); c) přehradní (akumulační); využívají spád vytvořený přehradní zdí na vodním toku; d) přečerpávací; využívají vodu přečerpanou z dolní nádrže do horní; e) přílivové (slapové); využívají spád vytvořený mořským přílivem a odlivem. Podle spádu jsou vodní elektrárny nízkotlaké (spád do 15 m), středotlaké (spád do 100 m) a vysokotlaké (spád nad 100 m). V ČR jsou nejrozšířenější vodní elektrárny nízkotlaké, středotlaké a přehradního typu.

Související hesla