Vodní hamr

, pobočka Muzea dr. Bohuslava Horáka; technická památka v obci Dobřív. Historický vodní hamr z roku 1529 je unikátní technickou památkou (jedinou tohoto druhu u nás) zachovanou na původním místě s dobovým zařízením od 17. stol. do 50. let 20. stol. Třetí sobotu v květnu se tradičně koná Hamernický den s ukázkami prací uměleckého kovářství a dalších řemesel kovu, šermíři a kulturním programem. V obci se též nachází Pamětní síň Jindřicha Mošny.

Související hesla