Vodní květ

, botanika řasy a sinice vyskytující se v nadměrném množství ve vodě s velkou koncentrací rozpuštěných živin. Vodní květ se objevuje ve sladkovodních nádržích i v mořích, zejména během teplého období. Tvořen zejména druhy Trichodesmium erythreum (působí červené zbarvení v Rudém moři) a Nodularia spumigena (vyskytuje se v Baltském moři). Ve sladkovodních nádržích mírného pásu se rozrůstají zejména Aphanizomenon flos-aque, Microcystis aeruginosa a druhy rodu Anabaena. Planktothrix (synonymum Oscillatoria) rubescens zbarvuje do červena severoevropská jezera, Arthrospira (synonymum Spirulina) maxima působí v tropech namodralé zbarvení. Zelené zbarvení vody vyvolávají sinice a zelenivka druhu Botryococcus braunii (s koncentrací buněk 104 – 107 v 1 ml). Při náhlém zániku vodního květu dochází k úhynu ryb (nedostatkem kyslíku rozpuštěného ve vodě). Viz též eutrofizace, fytoplankton.

Související hesla