Vodní režim rostliny

, fyziologie rostlin vodní provoz; příjem, vedení a výdej vody rostlinou na základě rozdílů vodního potenciálu mezi vnějším prostředím a rostlinou a mezi jednotlivými orgány, pletivy, buňkami a buněčnými kompartmenty (cytoplazma, vakuola) v rostlině. Vodní potenciál systému závisí na osmotickém potenciálu, na schopnosti povrchů buněčných stěn a membrán adsorbovat vodu (tzv. matriční potenciál) a na pružnosti buněčných stěn a tlaku sousedních buněk a pletiv. Voda se pohybuje z míst s vyšším vodním potenciálem do míst s nižším vodním potenciálem. Rozdíl mezi množstvím vody rostlinou přijatým a vydaným se nazývá vodní bilance rostliny.

Související hesla