Vodní sklo

, viskózní vodný oztok křemičitanu sodného, popř. draselného. Působením oxidu uhličitého nebo ztrátou vody se vylučuje gel oxidu křemičitého, který je příčinou samovolného tuhnutí směsí obsahujících vodní sklo jako pojivo (např. pro slévárenské pískové formy). Vodní sklo se používá pro tmely uplatňované při zvýšených teplotách, pro ochranné a zpevňující nátěry stavebních hmot, k impregnaci papíru a tkanin aj. Běžným typem je vodní sklo sodné; vodní sklo draselné se používá jako pojivo pro kyselinovzdorné tmely, pro ochranu freskových maleb a podobně.

Související hesla