Vodní stavy

, stavy vody vyjadřující úroveň hladiny v určitý časový okamžik.

Související hesla