Vodní sytostní deficit

, fyziologie rostlin množství vody v daném okamžiku, které rostlině chybí do plného nasycení. Vyjadřuje se v procentech maximálního obsahu vody.