Vodní tok

, přirozené nebo umělé koryto, v němž se vlastním spádem pohybuje voda. Viz též režim vodního toku.

Související hesla