Vodočet

, zařízení k odečítání vodních stavů, nejčastěji v podobě svislé nebo šikmé míry.

Ottův slovník naučný: Vodočet

Vodočet (Wasserstandszeiger, Pegel), zařízení k měření výšky vodní ve vodotocích a nádržkách. Obyčejný vodočet ve tvaru lati sluje normál. Samočinné, zapisující vodoččty č. limnigrafy, fluviografy, mareografy jsou přístroje, které klesání a stoupání vodní hladiny buď pomocí plaváku nebo hydrostatickým, pneumatickým tlakem přenášejí na zapisující přístroj, pohybovaný strojem hodinovým. Telelimnigraf, telemareograf je vodočet, který jednotlivé údaje výšky vodní telegraficky samočinně sděluje vzdálené stanici ústřední.

Související hesla