Vodolet

, rychlý výtlačný člun pohybující se nad hladinou vody. Odpor trupu se snižuje s rostoucí rychlostí; při rychlosti nad 30 km•h–1 se vodolet vzniklým vztlakem vynoří svým dnem nad hladinu. Vztlaková křídla bývají opatřena elektronicky řízenými stabilizačními klapkami. Vodolety s hydroreaktivním pohonem dosahují rychlosti až 120 km•h–1; využívají se k rychlé přepravě osob (až 250) mezi ostrovy, na velkých jezerech i řekách nebo jako rychlé záchranné či vojenské průzkumné čluny. K pohonu obvykle používají letecké spalovací turbíny.

Související hesla