Vodoměr

, zařízení k měření proteklého množství vody. Vodoměry rychlostní měří rychlost proudění vody (rozdíl tlaků na cloně, turbínka), vodoměry objemové přímo množství proteklé vody. V současnosti se používají také vodoměry indukční a ultrazvukové.