Vodoměrky

, Hydrometridae – hmyz z čeledi ploštic, z řádu Heteroptera. Zahrnuje štíhlé druhy s dlouhýma nohama, žijící v příbřežní zóně stojatých vod. Po vodní hladině, kde sbírají spadlý hmyz, se na rozdíl od bruslařek pohybují pomalu. V ČR běžně žije vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum).

Ottův slovník naučný: Vodoměrky

Vodoměrky, zool., viz Hydrometridae.

Hydrometridae Lap. (Hydrodromici Burm.), vodoměrky, jest čeleď ploštic zemních (Geocorisae). Sosák sahá až na předoprsí, jest těsně přitisklý, ale neleží ve žlábku; drápky jsou malé zasazené ve výkrojku před koncem chodidla; krovky, jsou-li vyvinuty, jsou stejnoměrné, bez blanky. Běhají rychle po hladině vodní a živí se hmyzem. Hydrometra Latr. (Limnobates Burm.) má nohy dlouhé, tenké, přední málo kratší a ne silnější; hlava jest velmi dlouhá, vpředu rozšířená a smačklá; kulovité oči stojí po stranách, asi při prostředku; chodidla jsou 2členná. Hodoměrky stagnorum L., 12 mm dl., čárkovitá, černohnědá; hlava jest as 1/3 těla dlouhá. Žije na kraji rybníků v rákosí. Kpk.

Související hesla