Vodouch

, Argyroneta – rod pavouků. Zahrnuje druhy žijící ve vodě. Mezi vodní vegetací si vodouchové zhotovují vzduchový zvon, ve kterém hromadí vzduch potřebný k dýchání. Silně jedovaté druhy.