Vodové

, patrně už vymizelé etnikum v Rusku (jižní pobřeží Finského zálivu). Jazyk patřil do baltsko-finské skupiny ugrofinské větve uralské rodiny.