Voegelin Eric

, německý filozof. Zabýval se zejména politickou filozofií a filozofií dějin. Důraz kladl na klasické duchovní principy západní civilizace. Dějiny lidstva v odlišných civilizačních okruzích chápal jako organický postup lidského sebeuvědomování; tak dospěl k pojmu řád ekumenického věku. Filozofie zviditelňuje oblast dějin jako sféru napětí v bytí. Postupným vývojem poznání se vyvíjí i napětí ve vztahu k dosud samozřejmému sebeporozumění společnosti, vzrůstá kritičnost, objevují se konkurující výklady. V nich se utváří pojem politična i samotné politické vědy. Z díla: Der Autoritäre Staat (Autoritativní stát), Order and History (Řád a dějiny).