Vogelsberg

, pohoří ve středním Německu v Hesensku; nejvyšší vrchol Taufstein, 774 m n. m. Tvořen sopečnými horninami.

Ottův slovník naučný: Vogelsberg

Vogelsberg, Vogelsgebirge, basaltová skupina v Hesské vrchovině ve střed. Německu, zdvíhající se mezi údolím Fuldy, Kinzigu a hor. Lahnou z větší části na půdě hesské, pne se v podobě kužele do výše 772 m Taufsteinem. Mírná úbočí rozbrázděna jsou na všech stranách erosí v hojná údolí, kterými stékají pobočky jmenovaných řek. Pro drsné podnebí nuceno jest obyvatelstvo všímati si chovu dobytka a domác. průmyslu, zejména tkalcovství a pletení slam. výrobkův.