Vogezit

, lamprofyr syenitového složení. Složen z ortoklasu, plagioklasu, amfibolu, pyroxenu. Nazván podle francouzského pohoří Vogézy.