Voice over

, namluvení dialogů cizojazyčného filmu (jedním hercem) v domácím jazyce, nahrané přes původní znění filmu.